Concertos for 8 Voices by Vasily Titov, and the Composer Vasily Gusev

Abstract

The article introduces a cycle of eight concertos by Vasily Titov for eight voices into scientific use. Ten sources of the text are analyzed, five of which are lifetime and five — posthumous. By dating the manuscripts and identifying the earliest sources, the authentic structure of the cycle is established.
In a number of sources, the penitential concerto (Vindicate me, my God), composed by Vasily Gusev, is attached to this cycle. The article refutes the point of view by V. V. Protopopov, who considered this concerto to be a work by Titov. Arguments in favor of Gusev’s authorship are given.
The Appendix publishes the score of the first concert of the cycle You are my Lord, Christ, restored from lifetime sources. The given score is compared with a later copy of the same concerto (1743), which bears traces of late-Baroque editing.

References
 1.  Aleksandrina, A. V., Bulycheva, A. V. (2019). Kontserty Vasiliya Titova Dvunadesyatym prazdnikam: sverkhtsikl russkogo barokko [Vasily Titov’s Concerto for the Great Feasts: Russian Baroque Supercycle]. Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta [St Tikhon’s University Review], Series V: Theory and History of Christian Art, Issue 36, 112–30. (in Russian). 
 2. Aleksandrina,  A.  V.,  Bulycheva,  A.  V.  (2020).  Mnogokhornye  prichastnye  stikhi v partesnom stile: tvoreniya Vasiliya Titova, ierodiakona Isavra i neizvestnykh avtorov [Communional Anthems Composed in Partes Style: Works by Vasily Titov, Hierodiacon Isaur and Anonimous]. Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta [St Tikhon’s University Review], Series V: Theory and History of Christian  Art, Issue 37, 81–99. (in Russian).
 3. Bulycheva, A. V. (2018). Problema avtorstva v dukhovnoy muzyke pozdnego barokko (Frantsiya —  Rossiya) [The Problem of Authorship in Late Baroque Sacred Music (France — Russia)]. Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii [Journal of Moscow Conservatory], No. 2/2018 (35), 82–93. (in Russian). 
 4.  Gatovskaya, E. E. (2018). Nekotorye osobennosti refrennykh form v chetyrekhgolosnykh kontsertakh Vasiliya Titova [Some Features of Refrain Forms in Four-Voice Concertos by Vasily Titov]. Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta [St Tikhon’s University Review], Series V: Theory and History of Christian Art, Issue 31, 83–101. (in Russian).
 5. Gerasimova-Persidskaya, N. O. (1983). Partesnyy kontsert v istorii muzykal’noy kul’tury [Partes Concerto in the History of Art Music]. Moscow, Muzyka. (in Russian).
 6.  Demidenko, Yu. B. (2019). О zabytom pamyatnike russkoy muzykal’noy kul’tury elizavetinskogo tsarstvovaniya v fondakh Otdela dekorativno-prikladnogo iskusstva [On the Unknown Monument of Russian Musical Culture of Elizabeth Reign from the Fund of Art and Crafts Department]. Stranitsy istorii otechestvennogo iskusstva [Pages of the Russian Art History], Vol. XXXI, 169–79. (in Russian).
 7. Kazantseva, T. G. (2016). Pevcheskie rukopisi XVII–XX vekov Gosudarstvennogo arkhiva v g. Tobolske: Katalog [Music Manuscripts of 17th —  19th Centuries in Tobolsk State Archive: Catalogue]. Novosibirsk, GPNTB SO RAN. (in Russian).
 8.  Plotnikova, N. Yu. (2013). Pevcheskaya kul’tura Velikogo Novgoroda [Vocal Culture of Great Novgorod]. Novgorodskiy istoricheskiy sbornik [Novgorod Historic Bulletin], No. 13/2013 (23), 345–57. (in Russian).
 9. Protopopov,  V.  V.  (2011).  Muzykal’noe  tvorchestvo  Vasiliya  Titova.  K  probleme partesnogo stilya [Musical Work by Vasili Titov. On the Problem of Partes Style]. In V. V. Protopopov. Iz neopublikovannogo naslediya [From Unpublished Heritage], 303–95. Мoscow, Tchaikovsky Moscow State Conservatory. (in Russian).
 10.  Protopopov, V. V. (2011). Russkaya muzyka Vsenoshchnogo bdeniya [Russian Music for Vespers]. In V. V. Protopopov. Iz neopublikovannogo naslediya [From Unpublished Heritage], 171–299. Мoscow, Tchaikovsky Moscow State Conservatory. (in Russian).
 11.  Protopopov, V. V. (2011). Spisok proizvedeniy Vasiliya Titova (predvaritelnyy) [Vasily Titov’s Work List (Preliminary)]. In V. V. Protopopov. Iz neopublikovannogo naslediya [From Unpublished Heritage], 392–4. Moscow, Tchaikovsky Moscow State Conservatory. (in Russian).
 12. Titov, V. (2016). “Vsyak izhe ispovest Mya”, kontsert na 12 golosov [Everyone Who Confesses Me, Concerto for 12 Voices], edited by A. V. Bulycheva. Russkoe muzykal’noe barokko: tendentsii i perspektivy issledovaniya [Russian Baroque Music: Tendencies and Research Perspectives], Issue 2, 45–58. Мoscow, State Institute of Art Studies. (in Russian).